مهارت های مهدی محمدی در توسعه نرم افزار
img


برنامه نویسی شی گرا • شیوه ای متفاوت برای برنامه نویسی


 • استفاده کردن از اشیا در دنیای نرم افزار


 • برنامه نویسی طبق اشیای واقعی

 • img


  زبان برنامه نویسی #c


 • زبانی قدرتمند و محبوب میان برنامه نویسان


 • برنامه نویسی تحت پلتفرم ویندوز


 • تبدیل عملیات پیچیده در دنیای واقعی به کد جهت ساده سازی عملیات


 • زبانی شی گرا

 • img


  بانک اطلاعاتی sql server • ایجاد پایگاه داده جهت نگهداری اطلاعات


 • فضایی امن برای ذخیره و نگهداری اطلاعات


 • استفاده کردن از دستورات کوئری برای انجام عملیات های مختلف

 • img


  معماری نرم افزار • شرح عملکرد سیستم، حداقل با دو لایه تجزیه


 • مجموعه ای واضح، کامل، سازگار و قابل دستیابی از اهداف عملکردی


 • کاهش هدف مالکیت و بهبود موقعیت سازمان در بازار


 • بهبود کیفیت و قابلیت های ارائه شده توسط سیستم